niedziela, 21 października 2018

Kurs doskonalący II stopnia listopad - grudzień 2018 r. Zapraszamy :)

„Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym 
i edukacji wczesnoszkolnej”„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie okazać. Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”. 

                                        Maria Montessori

Adresatami są przede wszystkim wszystkie osoby, które ukończyły I stopień Kursu. Jest to  rozszerzenie wcześniej poznanych zagadnień z zakresu pedagogiki M. Montessori dla dzieci od 3 - 6 i od 6 - 9 lat; nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi; rodzice, studenci oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori.

Cel kursu: poszerzenie wiedzy  dotyczącej pedagogiki Marii Montessori;  praktyczne przygotowanie do pracy w przedszkolu i klasach I-III według koncepcji dr Marii Montessor; instruktaże z zakresu praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji językowej i matematycznej, wychowania dla wszechświata,ćwiczenia z materiałem rozwojowym Marii Montessori na wyższym poziomie oraz hospitowanie zajęć w dziecięcych grupach montessoriańskich; 


Organizatorami są: 

- Fundacja Edukacji Montessori
- Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

TERMINY ZJAZDÓW:
I zjazd - 17.11 - 18.11.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 17.45
niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 18.30
II zjazd - 24.11 - 25.11.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
III zjazd - 01.12 - 02.12.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 20.00
niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
W harmonogramie uwzględniono przerwy kawowe.
Cena: 700 zł
Ilość godzin: 60
Miejsce zajęć:  Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori 
                          w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Kurs prowadzą:
wykwalifikowani nauczyciele - praktycy  pedagogiki wczesnoszkolnej w/g  Marii Montessori 
                                                          
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną.

nie zapomnijcie zabrać ze sobą obuwia na zmianę.

Zapraszamy :)


Formularz do rejestracji na KURS II stopnia


niedziela, 21 stycznia 2018

Oferta warsztatowa na ROK SZKOLNY 2018/2019

Zaczynamy od listopada 2018 r.Już niedługo w naszej Fundacji rozpoczynają się nowe zajęcia.
Przeczytajcie nasze propozycje i podajcie dalej.... proponujemy fantastyczne spotkania…

Chcecie zobaczyć jakie to jest proste?
Chcecie z nami uczyć się metody Marii Montessori?
Chcecie dołączyć do nas?

Przeczytajcie uważnie.

Adresatami naszych zajęć są rodzice, dyrektorzy i nauczyciele placówek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; wychowawcy, osoby pracujące w placówkach specjalnych i integracyjnych; terapeuci i rehabilitanci, studenci pedagogiki, psychologii i medycyny oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi  metodami edukacyjnymi.

Dlatego zapraszamy Was do zapoznania się z naszą ofertą !!

Organizatorzy: 
- Fundacja Edukacji Montessori
- Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku
Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani nauczyciele, praktycy edukacji wczesnoszkolnej.
         
Warsztaty odbędą się w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori
w Białymstoku ul. Świętego Mikołaja 9
Fundacja Edukacji Montessori zapewnia:
-  możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów szkolących się w kraju i za granicą;
– w czasie trwania warsztatów praca i ćwiczenia na oryginalnych pomocach rozwojowych opracowanych przez dr Marii Montessori;

 zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Nie zapomnij zabrać ze sobą obuwia na zmianę.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną. 
Ilość miejsc jest ograniczona! O kolejności decyduje termin wpłaty.

Cena jednego warsztatu wynosi 70, 00 zł

Dodatkowe informacje : 
Arletta Boczko-Kudaszewicz - Prezes Fundacji tel.  +48 504 227 475 
Warsztat nr 1

Temat:  "Kto ty jesteś? Polak Mały...” - treści patriotyczne 
drogą do budowania tożsamości narodowej dzieci - opowieść montessoriańska. 

Dnia 07.11.2018 r. - środa -  godz. 17.00 – 19.15


Cele:
- zapoznanie z treściami patriotycznymi na podstawie opowieści montessoriańskiej Kto ty jesteś? Polak Mały...;
- odkrywanie swoich korzeni narodowych - legenda o Lechu, Czechu i Rusie, historia    powstania państwa polskiego;
- omówienie symboli narodowych: godło, flaga, hymn. Praca własna - ćwiczenia              praktyczne.
Warsztat nr  2 

Temat: „Zasady tworzenia pomocy matematycznych  
w pedagogice Marii Montessori”
Dnia 12.12.2018 r.  - środa -  godz. 17.00 – 19.15Cele: 
- wspólne tworzenie nowych pomocy rozwojowych oraz prezentacja autorskich pomocy stworzonych przez nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku;
- zainspirowanie nauczycieli  i rozwijanie ich kreatywności oraz umiejętności doboru materiału matematycznego do potrzeb dziecka.

Formularz zgłoszeniowy do Warsztatu nr 2
Warsztat nr 3

Temat: "Jak zorganizować urodziny dziecka"

Dnia 21.11.2018 r. -  środa -  godz. 17.00 – 19.15Urodziny są dla dziecka bardzo istotnym dniem. To wspaniała okazja do wspólnego świętowania. Dlatego warto ten dzień przeżyć szczególnie.

Cel zajęć:
- ukazanie istoty i znaczenia świętowania uroczystości urodzinowej  na forum grupy przedszkolnej, klasy szkolnej lub w domu;
- zaprezentowanie oryginalych sposobów celebrowania urodzin z wykorzystaniem materiału rozwojowego M. Montessori ułatwiających zrozumienie koncepcji czasu poprzez przyswojenie takich pojęć jak: rok, nazwy miesięcy oraz dni tygodnia.

Formularz zgłoszeniowy do warsztatu nr 3


     
Warsztat nr 4 

Temat: "Cicha noc" - ćwiczenia ciszy z wykorzystaniem wybranego materiału rozwojowego Marii Montessori

Dnia 19.12.2018 r. środa -  godz. 17.00 – 19.15


Cele:
-  przybliżenie postaci Jezusa – lekcja ciszy;
-  ćwiczenie skupienia uwagi na wykonywanej czynności;
-  przestrzeganie zasad porządku w otoczeniu i w swoim działaniu;
-  nauka współpracy w cichych zajęciach grupowych.

Formularz zgłoszeniowy do Warsztatu nr 4
                                                 Warsztat nr 5

Temat: Wyjaśnienie zjawisk atmosferycznych za pomocą eksperymentów”.

Dnia 20.03.2019 r. - środa -  godz. 17.00 – 19.15 Cele:
- poznanie prostych zjawisk przyrodniczo - fizycznych poprzez przeprowadzanie           prostych doświadczeń;
- odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego;
- rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych u dzieci;
- stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, Warsztat nr 6

Temat:  „Najstarsze Święto” - celebrowanie Świąt Wielkanocnych w kontekście pedagogiki Marii Montessori.
Dnia  10.04.2019 r.  - środa -  godz. 17.00 – 19.15


Cele:
- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i związanymi  z Wielkanocą;
- przybliżenie znaków i symboli  związanych ze Świętem  Zmartwychwstania oraz  przygotowanie do świadomego uczestnictwa w obrzędach;
- uświadomienie słuchaczom z jaką łatwością wykorzystując metodę
 dr Marii Montessori można przekazywać dzieciom  trudne treści religijne.

Formularz zgłoszeniowy do Warsztatu nr 6

sobota, 20 stycznia 2018

Kurs doskonalący I stopnia marzec-kwiecień 2018 r.Ruszamy  17 marca: zapraszamy na KURS DOSKONALĄCY I stopnia.

„Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym
  i  edukacji  wczesnoszkolnej”

poniedziałek, 1 stycznia 2018

MATEMATYKA w przedszkolu i szkole - na pożegnanie starego roku.

Szkolenie przeprowadziła Pani Ewa Nikołajew Wieczorowska - Centrum Uśmiechu Dziecka dla Nauczycieli z Przedszkola Samorządowego Nr 36 ; Szkoły Podstawowej Nr 9
i ze  Szkoły Podstawowej Nr 44 w Białymstoku.
Dziękujemy :) 
Dalej uczymy się dziecka. Stary rok pożegnałyśmy wspaniałym i intensywnym Kursem „Edukacja matematyczna według metody dr Marii Montessori” po to, aby jeszcze lepiej rozpocząć NOWY 2018 ROK 🙂

niedziela, 31 grudnia 2017

14.03.2018r. Temat: „Noc pełna Światła” ...
14.03.2018r.
Temat: „Noc pełna Światła” - celebrowanie Świąt Wielkanocnych w kontekście pedagogiki dr Marii Montessori.

Cele:
- zapoznanie dzieci ze zwyczajami chrześcijańskimi związanymi
  z Wielkanocą;
- przybliżenie znaków i symboli  związanych ze Świętem Zmartwychwstania 
  oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w obrzędach;
- uświadomienie słuchaczom z jaką łatwością wykorzystując metodę 
 dr Marii Montessori można przekazywać dzieciom trudne treści religijne.

Prowadzące: 
mgr Marta Sokół, 
mgr Anna Grzybko.

Termin: 14 marca 2018 r. środa godz. 17.00 – 19.15.

Link do rejestracji W3

Adresatami warsztatów są:
Dyrektorzy, Wychowawcy żłobków, Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawcy placówek specjalnych i integracyjnych, Studenci, Rodzice i wszystkie osoby zainteresowane. 


Organizatorzy to: 
Fundacja Edukacji Montessori
i Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku


Fundacja Edukacji Montessori zapewnia:
-  możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów szkolących się w kraju i za granicą;
– ćwiczenie na oryginalnych pomocach rozwojowych dr Marii Montessori
   w czasie trwania warsztatów;
 zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. 
         
Warsztaty odbędą się w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori
w Białymstoku ul. Świętego Mikołaja 9
Obowiązkowa jest zmiana obuwia.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną. 
Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie dowodu 
wpłaty (pdf) na adres: akademia-montessori@wp.pl


Cena jednego warsztatu wynosi 70, 00 zł

Opłatę za warsztat  należy wnieść na konto:

82 1020 1332 0000 1002 0828 2131
FUNDACJA EDUKACJI MONTESSORI
15-869 Białystok, ul. Buska 2/1

W tytule przelewu wpisujemy: nazwę warsztatu oraz imię i nazwisko
Uczestnika zgłaszanego na zajęcia.

Dodatkowe informacje : Arletta Boczko-Kudaszewicz - Prezes Fundacji
tel.  +48 504 227 475 

Ilość miejsc ograniczona! O kolejności decyduje termin wpłaty.

Obowiązkowa jest zmiana obuwia.


ZAPRASZAMY ! :)Warsztat pt. „Noc pełna Światła” przeniesie nas w czasy sprzed 2000 lat.
Razem z pasterzami usiądziemy pod niebem pełnym gwiazd i poznamy Świętą Rodzinę.
W czasie lekcji ciszy będziemy uczestniczyć w najważniejszych wydarzeniach z życia Jezusa. Razem z Nim będziemy wędrować przez Palestynę, zobaczymy chrzest w Jordanie, poznamy dwunastu najbliższych Jezusowi uczniów. Wspólnie usiądziemy w pyle, u stóp góry Błogosławieństw. Razem z bliskimi Jezusowi kobietami przygotujemy posiłek w pokoju na piętrze i wspólnie przejdziemy przez czas mroku by wreszcie uczestniczyć w nocy, podczas której Światło zabłysło na nowo i już nigdy nie zgaśnie. A kiedy słońce wzejdzie w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, wspólnymi siłami przygotujemy świąteczny stół i opowiemy Wam o tradycjach i zwyczajach jakie są obchodzone podczas świąt Wielkiej Nocy. 


28 luty 2018 r. Temat: " Pierwsze liczenie"


     Dziecko w przedszkolu Montessori od początku jest przygotowywane do rozumienia pojęć matematycznych. Praktykujemy to od 10 lat.

Zarówno ćwiczenia z życia praktycznego jak i pomoce sensoryczne służą do pierwszych spotkań z matematyką. Podczas ćwiczeń praktycznych dzieci kalkulują, ile wody nalać do wiadra albo ile pasty do butów potrzebują. Wykonują także swoje zadania w logicznym porządku. Robiąc to w sposób precyzyjny, rozwijają koncentrację, niezbędną do późniejszych zadań matematycznych. Podczas ćwiczeń z życia praktycznego dzieci budują pewność siebie oraz akceptują swoje błędy, co jest też bardzo istotne przy nauce matematyki. Podczas pracy z pomocami sensorycznymi dzieci patrzą na zależności różnymi przedmiotami. Uczą się je porządkować ze względu np. na kształt, wielkość, temperaturę, a nawet zapach czy smak.
28 luty 2018 r.
Temat: " Pierwsze liczenie"- wprowadzenie dzieci w świat pojęć matematycznych według założeń pedagogiki   dr Marii Montessori.

Cele:
- wprowadzenie w metodykę pracy z pomocami dr Marii Montessori
   z zakresu edukacji matematycznej;
   Prezentacja instruktarzy pracy:
-  z niebiesko – czerwonymi belkami w połączeniu z liczbowymi kartonikami;
-  z szorstkimi cyframi;
-  z wrzecionami;
-  z kolorowymi perełkami.
   Praca własna z materiałem rozwojowym.

Prowadzące: 
mgr Małgorzata Malinowska, 
mgr Sylwia Murawska.

Termin: 28 luty 2018 .r środa godz. 17.00 – 19.15.

LINK DO REJESTRACJI NA WARSZTAT

Adresatami warsztatów są:
Dyrektorzy, Wychowawcy żłobków, Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawcy placówek specjalnych i integracyjnych, Studenci, Rodzice i wszystkie osoby zainteresowane. 


18.04.2018 r. „W bocianim świecie”WARSZTAT nr 418.04.2018r.
Temat:  „W bocianim świecie” -  warsztat z wykorzystaniem materiału rozwojowego z zakresu edukacji kosmicznej zgodnie z założeniami pedagogiki dr Marii Montessori.

Cele:
- umożliwienie dziecku poznanie najbliższego środowiska;
- zapoznanie z budową ptaka, gniazda oraz z etapami wędrówek bociana;
- przykłady pracy z dziećmi;
-  kształtowanie takich umiejętności jak obserwacja i spostrzeganie ;
- budowanie szacunku do wartości świata, który nas otacza.
Prowadzące: 
mgr Katarzyna Walczak,
mgr Elżbieta Jasińska.

Termin: 18 kwietnia 2018 r. środa godz. 17.00 – 19.15.

czwartek, 14 grudnia 2017

SZYKUJEMY SIĘ DO ŚWIĄT


Dzisiaj, 06.12.2017 r.  spotkaliśmy się na warsztacie: 
 "Mała opowieść o wielkim wydarzeniu" - celebrowanie Świąt Bożego Narodzenia w kontekście pedagogiki Marii Montessori. Marta i Ania przedstawiły nam jak zapoznać dzieci z  tradycją, ze znakami i symbolami Świąt Bożego Narodzenia oraz jak świadomie uczestniczyć w obrzędach świątecznych. 

Na początku naszego warsztatu nastała "cicha noc", potem stworzył się miły, domowy nastrój....
Gratulujemy i dziękujemy  :)