środa, 18 grudnia 2013

Relacja z kursu - fotogaleriaKurs Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu

przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej” zakończyliśmy.


Celem kursu było
teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w pedagogikę Marii Montessori; 
poznanie metod pracy w zakresie działów obejmujących wychowanie przedszkolne i edukację  wczesnoszkolną: 

- podstawy lecznicze pedagogiki Marii Montessori,możliwości wspomagania rozwoju        dzieci z  zespołami genetycznymi,
- praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, 
- kształcenie zmysłów, 
- edukacja językowa, 
- edukacja matematyczna, 
- wychowanie dla wszechświata.

Adresaci:
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, nauczyciele wychowania przedszkolnego 
i edukacji wczesnoszkolnej; wychowawcy,w tym osoby pracujące w placówkach 
specjalnych i integracyjnych; terapeuci i rehabilitanci, studenci pedagogiki, 
psychologii oraz medycyny; rodzice oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi 
metodami pracy z dziećmi.

Galeria:Wykład prof. dr hab. n. med. Alina Midro - „Możliwości wspomagania rozwoju dzieci 
z zespołami genetycznymi z wykorzystaniem zasad teorii Marii Montessori”.

                                Ćwiczenia praktyczne dnia codziennego – instruktaże. ramki do zapinania, zawiązywania i inne
 przelewanie wody

 składanie serwet
 czyszczenie metalu 


 czyszczenie butów
 mycie rąk
pielęgnowanie kwiatów


nakrywanie do stołu


 Kształcenie zmysłów według Marii Montessori 
 Materiał rozwojowy do kształcenia zmysłów - instruktaż

Wymiary  - różowa wieża, brązowe schody, czerwone beleczki, cylindry do osadzania, kolorowe walce, komoda geometryczna, bryły

Zmysł wzroku /komplety tabliczek barwnych/

Zmysł dotyku / zestaw tabliczek dotykowych/

Zmysł słuchu /puszki szmerowe/

Zmysł smaku /buteleczki smakowe/

Zmysł węchu /buteleczki zapachowe/ i inne


opracowała: Ewa Gutowska