czwartek, 2 lipca 2015

Szkoły zabijają kreatywność! Ken Robinson

Ken Robinson

Sir Ken Robinson (ur. 4 marca 1950 w Liverpoolu) – jest uznanym w skali światowej pisarzem, mówcą i doradcą, liderem w dziedzinie rozwoju kreatywności, innowacyjności i zasobów ludzkich. Współpracował z rządami państw w krajach Europy i Azji, z międzynarodowymi agencjami, firmami z Fortune 500, narodowym i stanowym systemem edukacji USA, organizacjami non-profit i z niektórymi wiodącymi światowymi organizacjami kulturowymi. Zalicza się do nich Komisję EuropejskiąUNESCORadę EuropyRoyal Shakespeare Company,Liverpool Institute for Performing ArtsRoyal BalletHong Kong Academy for Performing Arts czy Education Comission of the States. W latach 1989-2001 był Profesorem Wykształcenia Artystycznego na Uniwersytecie w Warwick.

... Osiągnięcia naukowe

Sir Ken Robinson zdobył doktorat na University of London w 1981 roku. W latach 1985-1989 prowadził projekt The Arts in Schools, którego celem była poprawa sposobu nauczania sztuki. W roku 1998 został przez rząd brytyjski mianowany przewodniczącym National Advisory Committee on Creative and Cultural Education (Narodowej Komisji Doradczej do spraw Nauczania Kreatywności i Kultury). Otrzymał honorowe tytuły naukowe od Open University and the Central School of Speech and Drama, Birmingham City University, Rhode Island School of Design, Ringling College of Art and Design oraz Liverpool Institute for Performing Arts[1].
Został nobilitowany w czerwcu 2003 roku przez królową Elżbietę II za osiągnięcia w dziedzinach kreatywności, edukacji i sztuki[2]........

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ken_Robinson