sobota, 21 stycznia 2017

Maluchy - Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu dziecka do 3-go roku życia. Termin: 20 - 21 maja 2017 r.


                                   
                                              


                                      Zaplanowaliśmy również kurs wstępny

Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu dziecka do 3-go roku życia


Cel kursu: teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w wychowanie dziecka do 3 roku życia zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori, ukazanie specyfiki wychowania małego dziecka według zasad Marii Montessori w domu oraz  w żłobkach montessoriańskich

Organizatorzy: Fundacja Edukacji Montessori i Przedszkole Samorządowe im. Marii Montessori nr 36 w Białymstoku

Adresaci: Dyrektorzy, wychowawcy żłobków i przedszkoli, wychowawcy placówek specjalnych i integracyjnych, studenci, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane

Termin:  20 - 21 maja 2017r.    

(sobota 09.00 -19.30; niedziela 8.30-16.00)


piątek, 20 stycznia 2017

WARSZTAT nr 2/2 17.05.2017r. „Urodzinowe słoneczko“

Warsztat nr 2/2     17.05.2017r. 
„Urodzinowe słoneczko“

celebrowanie ważnych wydarzeń  
     w życiu dziecka według 
     M. MontessoriAdresaciDyrektorzy, nauczyciele placówek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; wychowawcy, w tym osoby pracujące w placówkach specjalnych i integracyjnych; terapeuci i rehabilitanci, studenci pedagogiki, psychologii oraz medycyny; rodzice oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi metodami pracy z dziećmi.


Cel zajęć:
-ukazanie istoty i znaczenia świętowania uroczystości urodzinowej  w życiu  dziecka na forum grupy przedszkolnej lub klasy szkolnej;
-zaprezentowanie oryginalych sposobów celebrowania urodzin w przedszkolu i  szkole z wykorzystaniem materiału rozwojowego M. Montessori  umożliwiającego przyswojenie pojęć: rok, nazw miesięcy, dni tygodnia oraz  obieg Ziemi wokół Słońca.

Termin: 17.05.2017r.,  środa 17.00-19.15 (zgłoszenia  do 10.05.2017 r.)czwartek, 19 stycznia 2017

WARSZTAT nr 3/2 21.06.2017r. „Po burzy nastaje spokój“

WARSZTAT nr 3/2  21.06.2017r. 


„Po burzy nastaje spokój“ - łączenie ćwiczeń ciszy z twórczą aktywnością dzieci  oraz z materiałem rozwojowym M. Montessori