Kursy i szkolenia


Kurs doskonalący II stopnia listopad - grudzień 2018 r. 

„Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”

Zapraszamy :)

„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie okazać. Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”. 

                                        Maria Montessori

Adresatami są przede wszystkim wszystkie osoby, które ukończyły I stopień Kursu. Jest to  rozszerzenie wcześniej poznanych zagadnień z zakresu pedagogiki M. Montessori dla dzieci od 3 - 6 i od 6 - 9 lat; nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi; rodzice, studenci oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori.

Cel kursu: poszerzenie wiedzy  dotyczącej pedagogiki Marii Montessori;  praktyczne przygotowanie do pracy w przedszkolu i klasach I-III według koncepcji dr Marii Montessor; instruktaże z zakresu praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji językowej i matematycznej, wychowania dla wszechświata,ćwiczenia z materiałem rozwojowym Marii Montessori na wyższym poziomie oraz hospitowanie zajęć w dziecięcych grupach montessoriańskich; 

Organizatorami są: 

- Fundacja Edukacji Montessori
- Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

TERMINY ZJAZDÓW:
I zjazd - 17.11 - 18.11.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 17.45
niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 18.30
II zjazd - 24.11 - 25.11.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
III zjazd - 01.12 - 02.12.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 20.00
niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
W harmonogramie uwzględniono przerwy kawowe.
Cena: 700 zł
Ilość godzin: 60
Miejsce zajęć:  Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori 
                          w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Kurs prowadzą:
wykwalifikowani nauczyciele - praktycy  pedagogiki wczesnoszkolnej w/g  Marii Montessori 
                                                          
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną.

nie zapomnijcie zabrać ze sobą obuwia na zmianę.
Zapraszamy :)


Formularz do rejestracji na Kurs II stopnia

Ogólny zakres tematyczny Kursu doskonalącego II stopnia „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”

Wykłady teoretyczne :

1. Rola prowadzenia wnikliwej obserwacji przez nauczyciela  dla rozwoju dziecka.
2.Aranżacja najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki           Montessori.
3. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami genetycznymi metodą Marii Montessori.

II Instruktaże – omówienie i pokaz metodyczny materiału rozszerzającego z zakresu:

- ćwiczeń praktycznych dnia codziennego;
- kształcenia zmysłów;
- edukacji językowej;
- edukacji matematycznej;
- wychowania kosmicznego;
Praca własna z pomocami rozwojowymi Marii Montessori.

III Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori.

IV Wybrane małe i wielkie opowieści z zakresu edukacji kosmicznej.

V Hospitacje zajęć w grupach montessoriańskich.

Rok szkolny 2017/2018
Zapraszamy na KURS DOSKONALĄCY I stopnia.
„Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym  i  edukacji  wczesnoszkolnej”


Prosimy, abyście Państwo w kalendarzu na rok 2018 zarezerwowali terminy naszego najbliższego i następnych spotkań.Organizatorzy:
Fundacja Edukacji Montessori
Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

Adresaci:
Dyrektorzy, nauczyciele placówek wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej; wychowawcy,pedagodzy,  w tym osoby pracujące w placówkach specjalnych i integracyjnych; terapeuci  i rehabilitanci, studenci pedagogiki, psychologii oraz medycyny; rodzice oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi metodami pracy  z dziećmi.

Cele kursu: teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w pedagogikę Marii Montessori;  poznanie metod pracy w zakresie działów obejmujących wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukacja językowa, edukacja matematyczna, wychowanie dla wszechświata, podstawy lecznicze pedagogiki dr Marii Montessori, ukazanie możliwości zastosowania elementów pedagogiki montessoriańskiej w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej, praca własna z pomocami rozwojowymi Marii Montessori.

Terminy zajęć:

I zjazd -   17.03 - 18.03.2018 r.  sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 18.45
                          niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 20.00


II zjazd -  07.04 - 08.04.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 19.00

                       niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 19.00


II zjazd -  07.04 - 08.04.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 19.00

                        niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 19.00


W harmonogramie uwzględniono przerwy kawowe.

Ilość godzin:   60 godz. (wykłady, instruktaże, praca własna z pomocami rozwojowymi 
                        Marii Montessori);

Cena kursu:  700 zł

Miejsce zajęć:  Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori 

                         w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Obowiązkowa jest zmiana obuwia.

Kurs prowadzą wykwalifikowani nauczyciele pedagogiki dr Marii Montessori.

 Fundacja Edukacji Montessori zapewnia:
-  możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów szkolących się w kraju i za granicą;
- ćwiczenie na oryginalnych pomocach rozwojowych dr Marii Montessori
   w czasie trwania kursu;
- zaświadczenie o ukończeniu kursu I stopnia. 

Link do rejestracji na KURS I stopnia
         
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną. 
Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie dowodu 
wpłaty (pdf) na adres: 
akademia-montessori@wp.pl

Opłatę za kurs należy wnieść na konto:
82 1020 1332 0000 1002 0828 2131
FUNDACJA EDUKACJI MONTESSORI
15-869 Białystok, ul. Buska 2/1

W tytule przelewu wpisujemy: nazwę KURSU oraz imię i nazwisko
Uczestnika zgłaszanego na zajęcia.


Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w dwóch ratach:
I rata 350,00 zł płatna do 09.03.2018 r.
II rata 350,00 zł płatna do 08.04.2018 r. 

Dodatkowe informacje: Arletta Boczko-Kudaszewicz - Prezes Fundacji
tel.  +48 504 227 475 

Ilość miejsc ograniczona! O kolejności decyduje termin wpłaty.

Obowiązkowa jest zmiana obuwia.Fundacja Edukacji Montessori  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w przypadku, 
gdy na szkolenie nie zbierze się odpowiednia liczba osób!


Zapraszamy :)
ROK 2016/2017

W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami 
o ciszy, w dniach 15.03.2017 r., 17.05.2017 r.
i 21.06.2017 r. zostaną powtórzone nasze spotkania z ciszą.WARSZTAT nr  1/2     15.03.2017r.  
„W poszukiwaniu ciszy“

ćwiczenia  prowadzące do stanu wyciszenia układu nerwowego - przykłady zajęć z wykorzystaniem pedagogiki Marii Montessori.Warsztat nr 2/2 17.05.2017r.
 „Urodzinowe słoneczko“
celebrowanie ważnych wydarzeń  w życiu dziecka według M. MontessoriWARSZTAT nr 3/2  21.06.2017r. 
 „Po burzy nastaje spokój“
  łączenie ćwiczeń ciszy z twórczą aktywnością dzieci oraz z materiałem rozwojowym M.MontessoriZapraszamy na nowe warsztaty.
Jeżeli chcecie dowiedzieć się na czym polega fenomen pedagogiki Marii Montessori i z jaką łatwością można ją stosować w życiu codziennym w domu, przedszkolu lub szkole, to już dzisiaj zapraszamy Was na nowe warsztaty.WARSZTAT nr 1
8.03.2017r  - „Historia Króla Pokoju“ - słowo, ruch i cisza w opowieści panoramicznej zgodnie z pedagogiką M. Montessori
Prowadzące: Agata Filipczuk i  Arletta Boczko - Kudaszewicz
Link:
http://www.montessorionline.pl/2017/01/zapraszamy-na-nowe-warsztaty.html
WARSZTAT nr 2
19.04.2017r. - „Jak gąsienica stała się motylem?“ - odkrywanie i poznawanie życia motyli na przykładzie pomocy rozwojowych M. Montessori
Prowadzące: Edyta Chomczyk i Ela Jasińska
Link:
http://www.montessorionline.pl/2017/01/zapraszamy-na-nowe-warsztaty.html
WARSZTAT nr 3
10.05.2017r - „Odkrywamy tajemnice życia pszczół“ - prezentacja wybranych materiałów zgodnie z pedagogiką M. Montessori
Prowadzące: Agnieszka Dzierka i Monika Mariola Kondracka

Kurs wstępny


Pedagogika Marii Montessori 
w wychowaniu dziecka do 3-go roku życia
Termin:  20 - 21 maja 2017r. Zaplanowaliśmy również kurs wstępny

Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu dziecka do 3-go roku życia

Cel kursu: teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w wychowanie dziecka do 3 roku życia zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori, ukazanie specyfiki wychowania małego dziecka według zasad Marii Montessori w domu oraz  w żłobkach montessoriańskich

Organizatorzy: Fundacja Edukacji Montessori i Przedszkole Samorządowe im. Marii Montessori nr 36 w Białymstoku

Adresaci: Dyrektorzy, wychowawcy żłobków i przedszkoli, wychowawcy placówek specjalnych i integracyjnych, studenci, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane

Termin:  20 - 21 maja 2017r.    

(sobota 09.00 -19.30; niedziela 8.30-16.00)


  Ilość godzin:   20 godz.  (wykłady, instruktaże, ćwiczenia praktyczne)

Cena kursu:  250 zł

Miejsce zajęć:  Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy pedagogiki Marii Montessori
                                       

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
akademia-montessori@wp.pl

W mailu proszę podać: nazwę kursu, imię i nazwisko Uczestnika, miejsce pracy/nauki, numer telefonu i swój e-mail.

Dodatkowych informacji udzielimy: tel. 604 802 129

W ramach opłaty za kurs Fundacja Edukacji Montessori zapewnia:

-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
-materiały szkoleniowe
-możliwość ćwiczenia na oryginalnych pomocach rozwojowych w czasie trwania kursu

Opłatę za kurs  należy dokonać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć!

NA KONTO:
FUNDACJA EDUKACJI MONTESSORI
82 1020 1332 0000 1002 0828 2131
15-869 Białystok,
ul. Buska 2/1

UWAGA! 
Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest   zgłoszenie na  kurs oraz przesłanie dowodu wpłaty  zaliczki w wysokości  20% opłaty za kurs (pdf)  - 50 zł  na adres: 
akademia-montessori@wp.pl
Pozostałą kwotę tj. 200 zł należy wpłacić i przesłać potwierdzenie do dn. 12.05.2017r. na w/w adres email.

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników!


Tematyka kursu wstępnego:

 „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu dziecka do 3  - roku życia“ (20 godzin)

1.     Koncepcja rozwoju i wychowania dziecka poniżej  3 - go roku życia według Marii         Montessori
2.     Rola rodziców i wychowawców w wychowaniu dziecka w pierwszych latach życia
3.     Przygotowanie otoczenia dla małego dziecka w domu i żłobku według założeń           pedagogiki Marii Montessori 
4.     Materiały rozwojowe dla dziecka poniżej 3 - go roku życia w domu i żłobku. Wybrane przykłady pracy.

Fundacja Edukacji Montessori  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w przypadku, gdy na szkolenie nie zbierze się odpowiednia liczba osób!


Wymagana jest zmiana obuwia!

Zapraszamy Rok 2016
WARSZTAT NR I. 


WARSZTAT NR I. „KU HARMONII Z PRZYRODĄ”

Fundacja Edukacji Montessori

serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pedagogiki Marii Montessori.


Oferta skierowana jest do:

-Dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów, rehabilitantów placówek oświatowych, w tym specjalnych i integracyjnych;
-Studentów pedagogiki, psychologii i medycyny;
-Rodziców;
-Wszystkich osób zainteresowanych alternatywnymi metodami pracy z dziećmi.

„KU HARMONII Z PRZYRODĄ” - prezentacja tworzenia zasobów biblioteki multimedialnej oraz materiałów rozwojowych do wychowania kosmicznego w oparciu o pedagogikę montessoriańską.

UWAGA ZMIANA TERMINU!

Termin: 09.04.2016 r. - sobota , godz. 9.00 – 12.00


Cel zajęć:
- prezentacja wybranych materiałów rozwojowych dr Marii Montessori do wychowania kosmicznego (3-12 lat) oraz oryginalnego sposobu tworzenia biblioteki multimedialnej
- przybliżenie wartości kształtowania w dzieciach właściwej postawy wobec przyrody   poprzez pracę, obserwację oraz z wykorzystaniem nowoczesnych technologii


Cena warsztatu: 50,- zł

OSTATECZNY TERMIN WPŁATY 01.04.2016 r.

Miejsce: Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Osoby prowadzące: Agata Filipczuk, Arletta Boczko - Kudaszewicz


KARTA ZGŁOSZENIA  -  "KU HARMONII Z PRZYRODĄ” 


WARSZTAT NR II.
WARSZTAT NR II. - „OD JAJECZKA DO MOTYLA” 

Fundacja Edukacji Montessori

serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów pedagogiki Marii Montessori


Oferta skierowana jest do:

- Dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, terapeutów, rehabilitantów placówek                   oświatowych, w tym specjalnych i integracyjnych;
- Studentów pedagogiki, psychologii i medycyny;
- Rodziców;
- Wszystkich osób zainteresowanych alternatywnymi metodami pracy z dziećmi.

„OD JAJECZKA DO MOTYLA” 
- cykle rozwojowe zwierząt. Przykłady pracy z materiałem 
M .Montessori dla dzieci w wieku 3 – 12 lat.


Termin: 27.02.2016 r. - sobota, godz. 9.00 – 12.00


Cel zajęć:
- prezentacja pomocy rozwojowych dr Marii Montessori przybliżających wybrane         cykle rozwojowe zwierząt 
- ukazanie możliwości samodzielnej pracy, odkrywania i poznawania świata przyrody przez dzieckoCena warsztatu: 50,- zł
OSTATECZNY TERMIN WPŁATY 19.02.2016 r.

Miejsce warsztatów: 
Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Osoba prowadząca: Edyta Chomczyk


Zgłoszenia prosimy przekazywać wyłącznie drogą elektroniczną. 


KARTA ZGŁOSZENIA    -   „OD JAJECZKA DO MOTYLA”


Więcej informacji o warsztatach na stronie: www.montessorionline.pl
Osoby biorące udział w spotkaniu prosimy o  zgłaszanie 
swojego udziału  do dn. 19.02.2016r.
Uczestnicy spotkań otrzymają zaświadczenia udziału w szkoleniu.

FUNDACJA EDUKACJI MONTESSORI
konto: 82 1020 1332 0000 1002 0828 2131

15-869 Białystok,ul. Buska 2/1
Dodatkowych informacji udzielamy: tel. 604 802 129
lub drogą mailową: akademia-montessori@wp.plROK 2014      


                          Fundacja Edukacji                             Przedszkole Samorządowe Nr 36
                             MONTESSORI                                PRZEDSZKOLE MONTESSORIZgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ogłaszamy cykl spotkań warsztatowych 
we środy i soboty od lutego do maja 2014 r.

Warsztaty kierujemy do terapeutów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców, rodziców, studentów, praktyków Edukacji Domowej i wszystkich zainteresowanych pracujących z dziećmi w wieku od 3 do 6 i od 6 do 12 lat. 
Szczególnie zapraszamy tych, którzy poszukują możliwości indywidualnego podejścia i sposobów pracy z dziećmi w początkowym okresie edukacji.

Każdy uczestnik może skorzystać z dowolnej ilości warsztatów.
(należy kliknąć w tytuł warsztatu aby przejść do formularza zapisów)


Tematyka warsztatów 4 godzinnych - środowych w godz.  16.00 - 19.15

Tematyka warsztatów 6 godzinnych – sobotnich w godz. 9.00 - 14.00
koszt każdego warsztatu - 100,- zł

Miejsce zajęć: Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9
Osoby prowadzące: mgr Agnieszka Dzierka, mgr Monika Mariola Kondracka

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną.  
Dodatkowe informacje: tel. 604 802 129 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub odwołania go w przypadku, 
gdy nie zbierze się wystarczająca liczba uczestników.