poniedziałek, 17 czerwca 2019

Gratulujemy nauczycielom białostockich szkół podstawowych.


„Największym znakiem sukcesu nauczyciela jest możliwość powiedzenia: 
«Dzieci zachowują się teraz tak, jakby mnie nie było»”.

                                                                                                               Maria Montessori02 czerwca zakończyliśmy kolejny kurs doskonalący 
„Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej ”.
Gratulujemy Dyrektorom i Nauczycielom białostockich szkół: 
Szkoły Podstawowej  Nr 9 i Szkoły Podstawowej Nr 44, którzy brali udział w kursie.
Oznacza to, że dzieci z białostockiego Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii Montessori i innych montessoriańskich przedszkoli mają możliwość kontynuowania nauki metodą dr M. Montessori na etapie edukacji wczesnoszkolnej. 
Realizacja założeń pedagogiki dr Marii Montessori zaczyna się od momentu przyjścia dziecka do placówki, w ciągu całego dnia pobytu i nie ogranicza się do jednego wybranego zajęcia edukacyjnego. Nie ograniczamy też czasowo realizacji założeń pedagogiki dr Marii Montessori.
Tak też pracują te placówki. Naszą misją jest wychowywanie dzieci w najlepszy możliwy sposób poprzez wspieranie ich we wszystkich czynnościach związanych z dążeniem do wiedzy w poznawaniu otaczającego je świata.

Tak tworzymy nową jakość - nową jakość opartą na szacunku do dziecka, rozwijaniu jego samodzielności i wiary we własne siły.