O Marii Montessori...                         
Maria Montessori stworzyła filozofię edukacji opartą na miłości, 
wolności oraz szacunku do drugiego człowieka. 
Fundacja Edukacji Montessori powstała z myślą o kontynuowaniu tych ponadczasowych idei, tak ważnych we współczesnym świecie, aby wychowywać do pokoju.

„Proszę was kochane dzieci, które wszystko potraficie,
abyście razem ze mną budowały pokój na całym świecie  i pomiędzy ludźmi.”


Maria Montessori była naprawdę niezwykłą kobietą..Urodziła się 31 sierpnia 1870 r. w Chiaravalle  (Włochy). Była jedną z pierwszych kobiet we 

Włoszech, które ukończyły studia medyczne. Jej praca z dziećm niepełnosprawnymi 

intelektualnie dała znakomite wyniki. 
Praca  z grupą dzieci w wieku przedszkolnym ze slumsów Rzymu,  jej obserwacje pozwoliły 

odkryć dziecięcą zdumiewającą, zdolność do uczenia się. 

Dzieci  uczą się prawie bez wysiłku ! Ta prosta, ale głęboka prawda stała się kamieniem 

węgielnym całego  jej  życia w  dążeniu do reformy edukacji.1876 – 1883 podjęła naukę w rzymskiej szkole publicznej.


1883 – 1890 odbyła  naukę w średniej szkole techniczno - przyrodniczej dla chłopców.


1890 –1892 studia matematyczne i przyrodnicze na Uniwersytecie Rzymskim.

1892 – 1896 studia medyczne na Uniwersytecie Rzymskim.


10.07.1896 r. uzyskała tytuł „Dottoressa” w dziedzinie psychiatrii.


W 1897 r. Maria  Montessori podjęła pracę w Klinice Psychiatrycznej Uniwersytetu 


Rzymskiego. M. Montessori stwierdziła, że problem rozwoju i kształcenia dzieci upośledzonych 


jest natury pedagogicznej niż medycznej – dzieciom należy stworzyć odpowiednie warunki 


wychowawcze, czyli specjalne metody pracy nad ich rozwojem.


31. 03. 1898 r. narodziny syna Mario.


Wiosną 1900 r. Narodowa Liga Wychowania Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Rzymie 


utworzyła Instytut Medyczno-Pedagogiczny Kształcenia Nauczycieli dla Opieki i Wychowania 

Dzieci Umysłowo Upośledzonych, połączony ze szkołą ćwiczeń dla 22 uczniów. Kierowanie 

placówką powierzono M. Montessori. Okazało się, że dzieci upośledzone umysłowo, osiągały 

lepsze wyniki w nauce niż dzieci normalne.


06. 01. 1907 r. Montessori otworzyła pierwsze 

przedszkole - Case dei BambiniDomy 

Dziecięce w dzielnicy zamieszkałej przez 

rodziny robotnicze. Głównym celem powstałej 

placówki miała być resocjalizacja 

mieszkańców oraz zajęcie się dziećmi pozostającymi bez opieki. Dzieci zostały objęte opieką  

i edukacją odpowiednią do wieku.

1909 r. wydała pierwszą książkę pt: " Il metodo della pedagogica scientifica all' educatione 


infantile nelle casa dei bambini" ( pol. wyd. "Domy dziecięce") - opis koncepcji przedszkola i 

zarys metody pracy z dziećmi w "przygotowanym otoczeniu".

.


                Wyposażała placówkę w meble i przedmioty przystosowane do potrzeb i wieku dziecka według własnego projektu.
W 1910 r. M. Montessori rezygnuje ze wszystkich  zajęć, łącznie z prawem  wykonywania 

zawodu lekarza i poświęca się pracy na rzecz dzieci.

Od 1911 r. metodę M. Montessori stosowano już w szkołach w całych Włoszech, oraz w 

Szwajcarii.

W 1912 powstawały (m. in. w Anglii i USA) komitety popierające tę pedagogikę.

 M. Montessori poświęca się całkowicie propagowaniu własnej metody, odbywa liczne 

podróże w celu wspierania rozwijającego się ruchu montessoriańskiego.

W 1916 r.  w Barcelonie opracowała podstawy metodyki wychowania religijnego.

1923 r. nadanie M. Montessori przez Uniwersytet Durham w USA tytułu Doktora Honoris 

Causa.
Jej metodyka nauczania oraz idee 


wychowania szybko się upowszechniły 


w wielu innych krajach i są popularne do 


dziś. W roku 1929 powstaje Association Montessori Internationale (AMI) – Międzynarodowe 

Stowarzyszenie Montessori, które staje się centralną organizacją koordynującą działalność 

placówek i towarzystw montessoriańskich na świecie oraz zajmującą się kształceniem 

nauczycieli.

     Sama Montessori  wyszkoliła setki pedagogów.


W 1933 roku  w Niemczech zamknięto  wszystkie szkoły prowadzone metodą Montessori,

napisane przez M. Montessori książki spalono publicznie na placu Scheiterhaufen w Berlinie. 

Idea wychowania do wolności i niezależności, zawarta w metodzie stała się zagrożeniem dla 

rządów faszystowskich.W 1939 r. Maria Montessori wyjeżdża do Indii wraz ze swoim synem Mario – kursy w Adyar,

dzielnicy Madrasu.W 1940 r. z powodu wybuchu II wojny  światowej osobno internowano Montessori i jej syna na 

terenie Indii.

31.08.1940 r. w 70 - te urodziny rząd brytyjski ponownie łączy Marię i Maria.

Po zakończeniu II Wojenny Światowej M. Montessori podjęła pracę w celu odnawiania 

ruchu społecznego na rzecz swojej metody, reaktywowano stare i powoływano nowe 

stowarzyszenia, ośrodki szkoleniowe, przedszkola i szkoły montessoriańskie.Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne i przesłania 

humanistyczne, zawarte w ideach swojej metody 

wychowawczej Maria Montessori była 

wielokrotnie w różny sposób wyróżniana. W 1947 r. wygłasza w UNESCO referat „Wychowanie i pokój” (obchody 40-lecia Casa dei 

Balbini).

W 1949 r. Montessori została wytypowana do pokojowej nagrody Nobla oraz otrzymała Krzyż 

Legii Honorowej z rąk rektora Sorbony w imieniu republiki francuskiej.

W 1950 r. zostaje mianowana na profesora na Uniwersytecie w Perugii – nadanie tytułu 

Honoris Causa Uniwersytetu w Amsterdamie. W tym roku zorganizowano spotkanie 

poświęcone zagadnieniom pedagogiki M. Montessori. Przerodziło się ono w międzynarodową 

konferencję, podczas której M. Montessori wygłosiła trzy wykłady.Z synem Mario.Maria Montessori zmarła 6 maja 1952 r. w Noordwijk aan Zee w Holandii.

Napis na grobie głosi:

 "Proszę Was kochane dzieci, które wszystko potraficie, abyście razem ze mną budowały pokój na świecie."
Ciekawostki i kilka pamiątek z całego świataWywiad - rozmowa z Marią Montessori - 13.05.1947 rok.
 

MARIA MONTESSORI w GOOGLE

31 sierpnia  2012 roku  obchodziliśmy 142 rocznicę urodzin niezwykłej kobiety. Maria Montessori pchnęła pedagogikę na nowe tory. Do dziś funkcjonują szkoły, w których pracuje się z dziećmi używając metody Montessori. Włoszka jest również autorką kilku książek.

Na jej sukces złożyło się wiele czynników. Dzięki pracy naukowej oraz obserwacji dzieci Montessori stworzyła swoją własną metodę edukacji dzieci. Włoszka obserwowała dzieci i starała się dopasować proces edukacji właśnie do nich, a nie odwrotnie. Maria Montessori zauważyła, że dzieci od urodzenia nastawione są na własny rozwój. Trzeba im jedynie umiejętnie pomóc. Dzieci do 6 roku życia są odkrywcami, następnie w wieku od 6 do 12 lat świadomie poznają otoczenie. Potem, do 18 roku życia próbują odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie.

 W metodzie Montessori ważne jest, by nie ingerować za bardzo w rozwój dziecka (a właściwie z wiekiem ingerować coraz mniej). Należy umiejętnie prowadzić dziecko, a powinni to robić wykwalifikowani nauczyciele. Maria Montessori założyła dla nich specjalną szkołę: The Association Montessori Internationale (AMI). 

W 1907 otworzyła w Rzymie  przedszkole Casa Dei Bambini – Dom Dzieci.