niedziela, 5 stycznia 2020

Nasz jubileusz - SZCZĘŚLIWA SIÓDEMKA.27 grudnia świętowaliśmy wyjątkowy jubileusz. Właśnie minęło siedem lat działalności naszej Fundacji. Jesteśmy bardzo dumni, z naszych działań i osiągnięć. Fundacja Edukacji Montessori powstała z myślą o kontynuowaniu ponadczasowych idei wprowadzonych ponad 100 lat temu przez włoską lekarkę - pedagoga - dr Marię Montessori, tak ważnych we współczesnym Świecie, aby wychowywać do Pokoju.
Przeszkoliliśmy setki nauczycieli, studentów, rodziców i inne osoby zainteresowane montessoriańską edukacją.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom współpracującym z nami przez siedem lat.
Gratulujemy Dyrektorom i Nauczycielom białostockich przedszkoli i szkół, szczególnie tym którzy postanowili wprowadzić i kontynuować edukowanie dzieci w duchu Montessori: Przedszkola Samorządowego Nr 36 im. Marii MontessoriSzkoły Podstawowej Nr 9 i Szkoły Podstawowej Nr 44

Realizacja założeń pedagogiki dr Marii Montessori zaczyna się od momentu przyjścia dziecka do placówki, w ciągu całego dnia pobytu, nie ogranicza się do jednego wybranego zajęcia edukacyjnego. Nie ograniczamy też czasowo realizacji założeń pedagogiki dr Marii Montessori.

Tak pracują te placówki.
Naszą misją jest wychowywanie dzieci w najlepszy możliwy sposób poprzez wspieranie ich we wszystkich czynnościach związanych z dążeniem do wiedzy w poznawaniu otaczającego je świata.

Tak tworzymy nową jakość - nową jakość opartą na szacunku do dziecka, rozwijaniu jego samodzielności i wiary we własne siły.

Wszystkim Montessorianom życzymy dużo satysfakcji z realizacji wszelkich planów. 😊
Fundacja została założona w dniu: 27 grudnia 2012 r.
Ewa Barbara Gutowska - Fundatorka

Zapraszam do galerii ......


„Najważniejszy okres w życiu to nie czas studiów uniwersyteckich, ale pierwszy okres, od urodzenia do szóstego roku życia. Jest to czas, kiedy formuje się inteligencja człowieka i nie tylko ona, ale całość jego zdolności psychicznych”.
„Dzieło wychowania podzielone jest między osobę dorosłą i otoczenie (…) Oznacza to, że wraz z nauczycielem współistnieje wiele materiałów rozwojowych, które współpracują w kształceniu dziecka (…)
„Nauczyciel musi bardzo dobrze znać materiały i nauczyć się techniki prezentowania materiałów i traktowania dziecka, by skutecznie je prowadzić”
„Nauczyciel musi wytłumaczyć w jaki sposób używać materiałów. Jest on głównym ogniwem łączącym materiały i dziecko”

Maria Montessori; Odkrycie dziecka str 132 i 133