sobota, 16 listopada 2013

Polskie Dni Montessori - 2014, 2013

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, rodziców, pracowników  i studentów kierunków humanistycznych, oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori na Polskie Dni Montessori.


które odbędą się w dniach 16 – 18 maja 2014 r.

Spotkamy się w 

CENTRUM KONFERENCYJNO-WIDOWISKOWYM Lutnia 

w Łodzi,ul. Piotrkowska 243 (siedziba WSP)

Konferencja połączona jest ze specjalnym wydarzeniem, jakim jest przypadający w roku 2014 Jubileusz 20–lecia Polskiego Stowarzyszenia Montessori.

Tematem przewodnim będzie:
http://polskie-dni-montessori.edu.pl/

Rok 2013

W dniach 15 – 17 marca 2013 r.  w Warszawie odbyła się Konferencja 
 dla pedagogów, nauczycieli, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych edukacją
w systemie pedagogicznym Marii Montessori.Tematem przewodnim spotkania była:
  
Edukacja w systemie Marii Montessori  –  wychowaniem do wartości.

Celami Polskich Dni Montessori było:
  • zainteresowanie uczestników walorami edukacji człowieka w systemie Marii Montessori;
  • uwrażliwienie, że edukacja Marii Montessori skoncentrowana jest na pomaganiu życiu, kluczem jest wychowanie do wartości a środkiem – towarzyszenie dzieciom w samodzielnym budowaniu osobowości;
  • pogłębienie wiedzy na temat pedagogiki Marii Montessori;
  • nawiązanie kontaktów i ich pogłębienie oraz integracja środowiska montessoriańskiego.
 

Wszystkie warsztaty i grupy dyskusyjne prowadzone były przez specjalistów pedagogiki Montessori.
Emi Yuda (Niemcy)
Wprowadzanie w problematykę wczesnego dzieciństwa w pedagogice Marii Montessori.
Dzieci poniżej 3-go roku życia mają inne potrzeby, niż dzieci 3- 6-letnie. W czasie warsztatu została zaprezentowana teoria rozwoju małego dziecka, koncepcja przygotowanego otoczenia, pomocy rozwojowych oraz praktyczne przykłady pracy z dziećmi w oparciu o pedagogikę M. Montessori.Claus Dieter Kaul (Niemcy)
Wychowanie Kosmiczne jako zintegrowane nauczanie - uczenie się.
W czasie warsztatu podjęte były istotne z punktu widzenia idei Wychowania Kosmicznego i potrzeb człowieka, kwestie. Zaprezentowana była holistyczna wizja edukacji kosmicznej (na bazie liczby 3).
Tematy kluczowe omawiane podczas warsztatu:
- Trójkąt jako konstruktor wszystkich wielokątów (przykład: trójkąty konstrukcyjne);
- Trójmian sześcianu z trzema podstawowymi kolorami;
- Trzy kolory jako symbole zmiany rzędu w systemie dziesiętnym;
- Punkt - linia - płaszczyzna (dwumianowy sześcian);
- Znaczenie koloru „różowego” np. różowa wieża, perełki – liczba 3, spójnik;
- Lekcja trójstopniowa;
- Trzy stany skupienia materii: stały - ciekły - gazowy;
- Budowa zdania: podmiot - orzeczenie - dopełnienie.


Axel Winkler  (Niemcy)
Wychowanie moralne w kontekście rozwoju dziecka w wieku szkolnym (od 6 do 12 roku życia).
Geometria - przykłady praktyczne.
Na wstępie krótko powiedziałem o idei WYCHOWANIA KOSMICZNEGO i jedności człowieka ze światem. W części praktycznej postawiłem pytanie, w jaki sposób tę jedność może przeżywać uczeń. Dobrym przykładem będzie tu GEOMETRIA. Uczestnicy wysłuchali historię drzewa genealogiczego czworokątów,  poznali ją, a na koniec pracowali z materiałem do geometrii.


dr Beata Bednarczuk (Lublin)
Montessoriańska idea kształcenia dla życia – więcej niż deklaracja.
Celem spotkania była reinterpretacja idei „kształcenia dla życia”, która stała się fundamentem pedagogiki skoncentrowanej na dziecku, bowiem wyrosłej z praw jego rozwoju. W pedagogice Marii Montessori i traktuje się kształcenie jako pomoc w rozwijaniu jednostkowego, indywidualnego, życiowego potencjału, w kierunku zdobywania niezależności. Poszukiwane były możliwe znaczenia pojęcia „Kształcenie dla życia” oraz płynące z nich wartości. Dokonana została operacjonalizacja centralnej kategorii prowadząca do opracowania propozycji rozwiązań dydaktycznych. Nadawanie znaczeń przyjęło formę autorskiej prezentacji, wspólnej dyskusji uczestników, sporządzania map myśli oraz analizy tekstów źródłowych


Danuta Bednarz (Lublin)
Wartości estetyczne i emocjonalne w twórczości plastycznej dziecka.
Radosna, pełna fantazji i odkrywczości twórczość plastyczna jest przedmiotem głębokiego zainteresowania i uwagi wszędzie tam, gdzie istnieje szczególna troska o pełny i wszechstronny rozwój dzieci. 
Głównym celem warsztatów „ Wartości estetyczne i emocjonalne w twórczości plastycznej dziecka” jest ukazanie efektów twórczych działań plastycznych dzieci w aspekcie ich znaczenia dla rozwijania wrażliwości estetycznej, samorealizacji, wyrażania siebie oraz jako cennego źródła informacji o stanie emocjonalnym i przebiegu rozwoju intelektualnego autorów prac. W trakcie warsztatów zostanie dokonana charakterystyka twórczości dziecka w poszczególnych okresach rozwoju, analiza prac dzieci w różnym wieku, pod względem zawartych w nich wartości estetycznych i emocjonalnych. Uczestnicy warsztatów będą mieli również okazję do praktycznych ćwiczeń, podczas których dokonają analizy prac dzieci, sformułują wnioski oraz zastanowią się, jakie znaczenie może mieć „sztuka dziecka” dla nas montessorian.


dr Małgorzata Centner – Guz (Lublin) i dr Iwona Zwierzchowska (Lublin)
Książki warte oglądania i czytania - wartości edukacyjne i kulturowe współczesnych książek dla dzieci.
Celem warsztatu będzie wprowadzenie w problematykę książki obrazkowej/integralnej dla dzieci (różnorodności form jej istnienia, wartości, możliwości odbiorczych i aktywizujących w odniesieniu do dzieci). Odbiorcy warsztatu będą poszukiwać wartości kulturowych i rozwojowych wybranych książek dla dzieci, jak również uczestniczyć w sytuacjach odbiorczych i zadaniowych inspirowanych tekstami literackimi i iluminacjami książkowymi. Prowadzący będą starać się „oswoić” słuchaczy z książkami uznawanymi często za „trudne”, niekiedy „brzydkie” oraz zachęcać do mierzenia się z zadaniem inicjowania kontaktów dzieci ze sztuką książki.


Małgorzata Chojecka (Warszawa) i Elżbieta Olszewska (Toruń)
Z dzieckiem w świat wartości – sposoby uczenia wartości dzieci. 
Autorski Programu Nauczania wartości powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie rodziców, nauczycieli i ...dzieci. Życie bez praktykowania uniwersalnych wartości jest jak podróż bez kompasu i mapy, kiedy łatwo jest zgubić drogę i nigdy nie osiągnąć celu. Dzieci są gotowe do praktykowania wartości wtedy, gdy je znają i wiedzą, jakie są korzyści wynikające z ich praktykowania i skutki ich zaniechania. Proponowany Program Nauczania Wartości ma za zadanie pomóc zarówno rodzicom, jak i nauczycielom nie tylko nauczyć zasad moralnych, ale także pokazać jak je praktykować oraz czerpać pełną radość z ich praktykowania.  • Sylwia Gajewska (Łódź)
Teatr jako kreatywna droga do wartości moralnych i estetycznych.
W czasie pracy warsztatowej chciałabym pokazać teatr z perspektywy poznania siebie i innych. Poznanie i zrozumienie siebie, swoich emocji i motywacji prowadzi do lepszej komunikacji i kontaktu z drugim człowiekiem. Zaprezentuję ćwiczenia pobudzające i rozwijające zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, poznanie własnego ciała i emocji a także werbalnych i poza werbalnych sposobów komunikacji. Zajęcia będą miały charakter warsztatowo - ruchowy, więc proszę o wygodny strój. Pokazane ćwiczenia można wykorzystać w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
Jarosław Jordan (Warszawa)
Rola nauczyciela montessoriańskiego. Jak uniknąć błędów w pracy pedagogicznej, na które może być narażony nauczyciel?; Lekcja ciszy. Znaczenie koncentracji uwagi – przykłady.
Celem spotkania adresowanego do nauczycieli montessoriańskich jest próba opracowania listy błędów na które może być narażony początkujący nauczyciel. Punktem odniesienia będą podstawowe pojęcia i zasady pedagogiczne opisujące Pedagogikę Montessori. Przedstawiane przykłady są spisem uwag powstałych z relacji studentów studiujących Pedagogikę Montessori oraz z wymiany doświadczeń nauczycieli montessoriańskich. W pierwszej części zajęć przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna przypominająca definicje określające rolę nauczyciela montessoriańskiego, w części drugiej będzie okazja do podzielenia się swoimi uwagami.dr Małgorzata Miksza (Łódź)
Wartości ważne w moim życiu. Model zajęć z seniorami w oparciu o zasady pedagogiczne Marii Montessori.
W oparciu o projekt edukacyjny pracy z seniorami, przeprowadzony i wdrożony w Austrii uczestnicy wezmą udział w zajęciach, jakie można przeprowadzić ze starszymi osobami w oparciu o zasady pedagogiczne Montessori. Model zajęć Wartości ważne w moim życiu jest własnym pomysłem prowadzącej.


dr Małgorzata Miksza (Łódź) - grupa dyskusyjna
Pokój i wychowanie dla pokoju w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori – pomiędzy utopią a rzeczywistością.
Pokój ma rożne znaczenia. Najczęściej, potocznie kojarzymy sobie pokój z brakiem wojny. Jest to również preferowana wartość, wymieniana przez reprezentantów aksjologii. W czasie prezentacji multimedialnej i cytowania wybranych wypowiedzi M .Montessori na temat pokoju i wychowania dla pokoju, uczestnicy grupy spróbują odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie : na ile pokój i wychowanie dla pokoju w ujęciu M. Montessori jest utopią a na ile rzeczywistością, którą warto propagować i pielęgnować.
Dorota Rotowska (Warszawa)
Fazy wrażliwe - Fantazja i wyobraźnia w pedagogice Montessori.
Zagadnienie rozwijania wyobraźni dziecka – w szczególności w wieku przedszkolnym stanowi obszar wielu dyskusji i tym samym wątpliwości. Czym właściwie jest ta wyobraźnia? Czy dziecko w placówce Montessori ją rozwija, działając w świecie realnym? Kiedy jest właściwy czas na opowiadanie dzieciom bajek? Czy święty Mikołaj i wróżka Zębuszka istnieją? Jak media wpływają na nasz świat? Na te i podobne pytania spróbujemy znaleźć odpowiedź podczas warsztatu. Szczególnie zapraszam nauczycieli pracujących z dziećmi do lat 6-ciu.dr Iwona Sikorska (Kraków)
Zabawy integrujące zmysły - narodziny autonomii dziecka.

Doskonalenie zmysłowego odbioru świata jest podstawą nie tylko możliwości przeżywania jego bogactwa i różnorodności, ale też właściwego spostrzegania siebie i innych. Ta kompetencja z kolei tworzy ważną bazę kształtowania się relacji społecznych, podejmowania nowych zadań oraz radzenia sobie z trudnościami i problemami. Spostrzeganie samego siebie znajduje się w ścisłym związku z poczuciem własnej wartości i poczuciem sprawstwa, z kompetencjami społecznymi oraz procesami samoregulacji. Jednym słowem służy rozwojowi autonomii każdego dziecka.

Proponowane w warsztacie gry i ćwiczenia oparte są na rozwijaniu powyższych kompetencji. Trening wspierający spostrzeganie samego siebie (oraz spostrzeganie innych) powinien opierać się na następujących aspektach szczegółowych:

· Doskonalenie koncentracji na sobie 
· Podwyższenie wrażliwości na własne ciało 
· Rozwój zróżnicowanej percepcji zmysłowej – tam, gdzie jest to sensowne i konieczne, należy do tego  również przepracowywanie jakości w zakresie wrażeń zmysłowych 
· Podwyższanie otwartości na nowe doświadczenia 
· Wspieranie ustrukturyzowanego i niezafałszowanego przetwarzania informacji, wspieranie językowego opracowywania i kodowania spostrzeżeń , szczególnie podczas generalizowania i precyzowania spektrum spostrzeżeniowego 
· Wspieranie rozwoju autorefleksji 
· Wspieranie w procesie różnicowania percepcji siebie i innych oraz wchodzenia w relacje z innymi 
· Umożliwienie przeżycia „Doświadczeń własnego autorstwa” (doświadczenie bycia sprawcą określonych efektów)
Dariusz Skorupka (Warszawa)
Prezentacja Pierwszej Wielkiej Lekcji o powstaniu Wszechświata.
W czasie warsztatu, w formie pokazu połączonego z wykładem, postaram się wspólnie z Państwem postawić kilka kluczowych – moim zdaniem - pytań dla tego tematu: Co jest istotą Pierwsze Wielkiej Lekcji w ujęciu Marii Montessori? Czy chodzi w niej tylko o same eksperymenty? Do jakich wartości odnosi nas ta lekcja? Na co może wskazywać? W czym może ona pomagać dzieciom i dorosłym A.D. 2013? W miarę możliwości udzielę także krótkich odpowiedzi, które będą mogły stanowić początek refleksji lub dyskusji.


dr Barbara Surma (Kraków)
„Żyć w relacji” - podstawą wychowania religijnego w koncepcji pedagogicznej Marii Montessori.
Celem warsztatów jest ukazanie znaczenia nawiązywania relacji w rozwoju dziecka w aspekcie psychologicznym, a przede wszystkim w wymiarze religijnym. Relacja to inaczej przymierze, do którego Bóg zaprasza każdego człowieka. Dziecko jest na etapie nawiązywania relacji z otaczającą je rzeczywistością - poznawanie świata materialnego, z najbliższymi osobami - nawiązywanie więzi przynależności - aspekt psychiczny, emocjonalny, a także z transcendencją - aspekt duchowy. Podczas warsztatów zostaną przedstawione teoretyczne i praktyczne założenia wychowania religijnego opracowanego na podstawie metody M. Montessori. Pokaz materiałów będzie obejmowała tylko wybrane tematy nawiązujące do tematu relacji. Warsztat jest adresowany do początkujących jako wprowadzenie w Katechezę Dobrego Pasterza, jak i tych którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie.


Rafał Szczypka 
Wykorzystanie gier i zabaw kooperacyjnych w edukacji i przekazywaniu wartości.
Uczestnicy warsztatów doświadczą wzajemnej współpracy, odkryją, jakie płyną z niej korzyści i jak niewiele potrzeba, by w radosny i przyjemny sposób uczyć jej się samemu oraz przekazywać te umiejętności innym.


Ewa Szubert (Łódź)
Rola muzyki w budowaniu osobowości dziecka. Zabawy muzyczno - ruchowe dla dzieci do 3. roku życia.
Muzyka odgrywa ważną rolę w kształtowaniu osobowości dziecka, szczególnie zaś w rozwijaniu jego sfery poznawczej i emocjonalnej. Podczas zajęć warsztatowych dla dzieci od 1,5 do 3 roku życia oraz ich rodziców (opiekunów) chciałabym pokazać sposoby na kreatywne spędzanie czasu z muzyką. Warsztaty będą opierałysię na różnych formach aktywności muzycznej: śpiewie, słuchaniu muzyki, ruchu przy muzyce, gry na instrumentach i tworzeniu prostych melodii, spróbujemy również połączyć muzykę z literaturą i plastyką. Zaprezentuję zabawy, które będą dla dzieci i dorosłych źródłem radości oraz odprężeniem a także wzbogacą uczestników o nowe doświadczenia.


Małgorzata Tarnowska (Warszawa)
Jak wychować małego legalistę.
Będąc wychowawcami, opiekunami, rodzicami dzieci w różnym wieku, na każdym z etapów rozwojowych "naszych" dzieci często miewamy do czynienia z myleniem się przez nie z prawda, konfabulowaniem, oszukiwaniem, czy tez kłamstwem ,jakkolwiek proces ten nazwiemy. Podczas warsztatu chciałabym się podzielić z Państwem moją wiedzą i doświadczeniem z zakresu tak genezy procesu mijania sie dziecka z prawdą jak i szeroko pojętej idei wychowania "małego legalisty". Chciałabym porozmawiać też z Państwem o wpływie przygotowanego montessorianskiego otoczenia na "małego legalistę" i zaprosić w kole do wspólnej lekcji kulturalnego zachowania.


Jolanta Wierucka (Lublin)
Wychowanie na czas?! Czas jako wartość.
W szkole Montessori, nauczyciel podczas procesu uczenia się dziecka, słyszy nieustannie szept Marii Montessori: „Daj dziecku czas”. W moich rozważaniach skupię się na pojęciach czasu jako wartości i czasu społecznego, a dokładniej czasu jako przeszkody czyli pośpiechu we współczesnym wychowaniu w rodzinie i przedszkolu czy szkole.Poruszę również problem czasu naszego rozwoju w domu rodzinnym, z którego wyruszamy na poszukiwanie wartości oraz wychowywaniu na czas czyli pośpiechu, który jest drogą wędrówki z własnym dzieckiem do kulturowej bezdomności.Pośpiech wywołuje pustkę, pustka wpędza w pośpiech. Nasze czasy charakteryzują się błędnym kołem pośpiechu i pustki. Przeciwieństwem pośpiechu jest spokój, który jest zgodą na bycie, na zanurzenie się w rzeczywistości, bez presji zajmowania się czymś. Mam nadzieję, że wyżej wymienione myśli, będą inspiracją do podjęcia rozmów na temat słusznie lub nie słusznie realizowanego wychowania w nieustannym pośpiechu. Czy dajemy dziecku czas i włączamy go do zbioru wartości? Czy jest to dla nas tylko pojęcie logiczno-matematyczne?


Elżbieta Zabiegaj (Kraków)
Segregacja czy włączenie - jak sprostać potrzebom dzieci o różnorodnych możliwościach rozwojowych?
Warsztat skierowany jest do osób (pedagogów, rodziców), które chciałyby w przemyślany sposób wykorzystać ofertę pedagogiki Montessori w zakresie zastosowania materiałów rozwojowych, form i metod pracy z dziećmi z różnego rodzaju potrzebami i możliwościami rozwojowymi. 
Część teoretyczna 
W trakcie warsztatu uczestnicy poznają monachijski model wczesnego wspomagania rozwoju, realizowany od ok. 20 lat w Krakowskim Ośrodku Rehabilitacji Wieku Rozwojowego i Przedszkolu Integracyjnym Montessori w Krakowie. Prowadząca zaprezentuje zasady organizacji pracy grup w placówce włączającej dzieci z deficytami rozwojowymi. Z punktu widzenia osoby zarządzającej przedszkolem integracyjnym przedstawi doświadczenia wynikające z kierowania zespołem specjalistów odpowiedzialnych za pracę z dziećmi zdrowymi i z różnorodnymi dysfunkcjami.Wspólnie z uczestnikami warsztatu spróbuje znaleźć odpowiedź na pytanie czy w obecnej rzeczywistości oświatowej możliwe jest upowszechnienie edukacji inkluzyjnej i jakie są uwarunkowania ewentualnego sukcesu edukacyjnego w tym zakresie.
Część praktyczna 
Uczestnicy warsztatu wspólnie z prowadzącą przygotują systematykę zaburzeń rozwojowych oraz dopasują do nich rozwiązanie wynikające z oferty programowej pedagogiki Montessori.

  • Bogumiła Zdrojewska (Łódź)

Gry i zabawy wprowadzające dzieci w przedszkolu w zasady kulturalnego zachowania się.
Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z propozycjami zabaw i gier rozwijających pomysłowość i wyobraźnię dziecka. Tematyka tych zabaw jest bardzo różnorodna. Od zabaw integracyjnych do tematyki zaczerpniętej z życia codziennego, wynikającej z obserwacji poczynań dorosłych, do zabaw do których pomysły zaczerpnięte są z fantastycznego świata literatury bądź filmów. Zaproponowane gry i zabawy zawierają wiele wartości wychowawczych z punktu widzenia kształcenia sfery uczuć i emocji.
 
Z Panem  Jordanem na warsztatach w czasie Polskich Dni Montessori.
Pan Jarosław Jordan - nauczyciel Montessori (AMI), wykładowca SWPR w Warszawie.opracowała: Ewa Gutowska