niedziela, 31 grudnia 2017

18.04.2018 r. „W bocianim świecie”WARSZTAT nr 418.04.2018r.
Temat:  „W bocianim świecie” -  warsztat z wykorzystaniem materiału rozwojowego z zakresu edukacji kosmicznej zgodnie z założeniami pedagogiki dr Marii Montessori.

Cele:
- umożliwienie dziecku poznanie najbliższego środowiska;
- zapoznanie z budową ptaka, gniazda oraz z etapami wędrówek bociana;
- przykłady pracy z dziećmi;
-  kształtowanie takich umiejętności jak obserwacja i spostrzeganie ;
- budowanie szacunku do wartości świata, który nas otacza.
Prowadzące: 
mgr Katarzyna Walczak,
mgr Elżbieta Jasińska.

Termin: 18 kwietnia 2018 r. środa godz. 17.00 – 19.15.