wtorek, 20 maja 2014

"Odkrycie dziecka" - pierwsze wydanie w języku polskim.Miło nam poinformować, że w czasie Polskich Dni Montessori 2014 w Łodzi spotkała nas niespodzianka. Prawdziwa duchowa uczta dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć myśl Montessori i jak powstawało jej dzieło znane dziś na całym świecie. 
Tą niespodzianką jest pierwsze  wydanie książki Marii Montessori w języku polskim p.t. "Odkrycie dziecka". 

Zapraszam do zapoznania się. Jest to ciekawe doświadczenie. 


Z przedmowy do pierwszego polskiego wydania:

(...) Cieszy fakt, że do rąk polskiego czytelnika trafia pierwsze wydanie
w języku polskim książki Marii Montessori pod tytułem Odkrycie dziecka. Książka została rzetelnie przetłumaczona z języka włoskiego przez Aleksandrę Plutę i naukowo zredagowana przez Barbarę Surmę. Dzięki starannej formie edytorskiej wydawnictwa Palatum każda osoba zainteresowana postacią
i twórczością Marii Montessori przeżyje duchowa ucztę, delektując się tekstami zawartymi w książce. Spektrum zagadnień jakie prezentuje Maria Montessori jest kwintesencją jej długoletnich badań nad dzieckiem: jego rozwojem, edukacją i duchowością. W przedmowie do trzeciego wydania włoskiego Maria Montessori, po raz kolejny podkreśliła, że w podejmowanych przez nią badaniach zależało jej na wnikliwym, naukowym poznaniu dziecka i życiu
w pokoju, a nie na stworzeniu nowej metody edukacyjnej. Problemy, jakie ma do rozwiązania ludzkość, to głównie pokój i jedność. Można to osiągnąć tylko poprzez zwrócenie swej uwagi i poświęcenie energii na odkrywanie dziecka 
i na rozwijanie wielkiego potencjału osobowości ludzkiej w okresie jej kształtowania [s. 9]. Jeszcze raz na to zwróciła uwagę Autorka w rozdziale 24 " Triumfująca kwadryga": Punktem wyjścia dla prawdziwego zrozumienia naszej pracy nie jest branie pod uwagę metody wychowawczej, lecz czegoś przeciwnego: metoda jest konsekwencją wspomagania rozwoju zjawisk psychologicznych, które nie były zauważone, a co za tym idzie - były nieznane przez stulecia. Problem zatem nie jest natury pedagogicznej, lecz psychologicznej, a wychowanie, które wspomaga życie, jest dylematem, który dotyczy ludzkości[s. 271].
Zachęcam do wnikliwego przeczytania niniejszej ksiązki i podjęcia próby odpowiedzi na pytanie: W jakim stopniu myśli Marii montessori, podkreślone w Odkryciu dziecka, z 1948 roku są aktualne dzisiaj, i co możemy zrobić,
a raczej co powinniśmy zrobić, aby wychowanie dziecka było wspomaganiem życia w miłości i pokoju?


dr Małgorzata Miksza
Prezes
Polskiego StowarzyszeniaMontessori
Książkę  "Odkrycie dziecka" i inne  pozycje z Biblioteki Montessori   
można kupić w sklepiku wydawnictwa Palatum  http://www.palatum.pl/