poniedziałek, 14 października 2013

....


   


Fundacja Edukacji Montessori
oraz Przedszkole Samorządowe Nr 36 w Białymstoku

Zapraszają

  na kurs doskonalący:
Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu

przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”


Cel kursuteoretyczne i praktyczne wprowadzenie w pedagogikę Marii Montessori; poznanie metod pracy w zakresie działów obejmujących 
wychowanie przedszkolne i edukację  wczesnoszkolną

- podstawy lecznicze pedagogiki Marii Montessori,możliwości wspomagania rozwoju dzieci z     zespołami genetycznymi,

- praktyczne ćwiczenia dnia codziennego
- kształcenie zmysłów
- edukacja językowa
- edukacja matematyczna
- wychowanie dla wszechświata.


Adresaci:
Dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowychnauczyciele wychowania przedszkolnego 
edukacji wczesnoszkolnejwychowawcy,w tym osoby pracujące w placówkach 
specjalnych i integracyjnychterapeuci i rehabilitancistudenci pedagogiki
psychologii oraz medycynyrodzice oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi 
metodami pracy z dziećmi.

Ilość godzin65 godz. / wykładyinstruktażećwiczenia praktyczne/

Cena kursu: 550 

Miejsce zajęćPrzedszkole Samorządowe nr 36 w BiałymstokuulŚwMikołaja 9

Osoby prowadzące:


profdr hab. n. med. Alina Midro,
mgr Ewa Barbara Gutowska,
mgr Agnieszka Dzierka,
mgr Monika Mariola Kondracka

Terminy zajęć:


I zjazd - 16 i 17 listopada;

II zjazd  - 30 listopada i  01 grudzień;
III  zjazd 14 i 15 grudzień. 


(sobota 9.00-19.30; niedziela 8.30-16.00)

Zgłoszenia wyłącznie drogą elektroniczną.


Opłatę za kurs prosimy dokonać do  dnia 12. 11.2013 r.

wszelkie pytania prosimy kierować  na adresakademia-montessori@wp.pl
dopiskiem Kurs doskonalący –XI - XII  2013, 

dodatkowe informacjetel. 604 802 129 lub  691 946 154

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KURSIE. LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 


Organizatorzy:
Fundacja Edukacji Montessori
Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku

organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu kursu lub odwołania go  w przypadku,

gdy nie zbierze się wystarczająca liczba uczestników