niedziela, 21 października 2018

Kurs doskonalący II stopnia listopad - grudzień 2018 r. Zapraszamy :)

„Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym 
i edukacji wczesnoszkolnej”„To, czego dziecko nie jest w stanie samo zrobić,
musimy mu dokładnie okazać. Nie możemy dawać zbytecznej pomocy,ale też nie zaniechajmy tej koniecznej”. 

                                        Maria Montessori

Adresatami są przede wszystkim wszystkie osoby, które ukończyły I stopień Kursu. Jest to  rozszerzenie wcześniej poznanych zagadnień z zakresu pedagogiki M. Montessori dla dzieci od 3 - 6 i od 6 - 9 lat; nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci, logopedzi, neurologopedzi; rodzice, studenci oraz wszyscy, którzy chcą poznać praktyczne aspekty pracy z dziećmi metodą Montessori.

Cel kursu: poszerzenie wiedzy  dotyczącej pedagogiki Marii Montessori;  praktyczne przygotowanie do pracy w przedszkolu i klasach I-III według koncepcji dr Marii Montessor; instruktaże z zakresu praktycznych ćwiczeń dnia codziennego, kształcenia zmysłów, edukacji językowej i matematycznej, wychowania dla wszechświata,ćwiczenia z materiałem rozwojowym Marii Montessori na wyższym poziomie oraz hospitowanie zajęć w dziecięcych grupach montessoriańskich; 


Organizatorami są: 

- Fundacja Edukacji Montessori
- Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

TERMINY ZJAZDÓW:
I zjazd - 17.11 - 18.11.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 17.45
niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 18.30
II zjazd - 24.11 - 25.11.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
III zjazd - 01.12 - 02.12.2018 r. sobota - zajęcia w godzinach 9.00 - 20.00
niedziela - zajęcia w godzinach 9.00 - 16.00
W harmonogramie uwzględniono przerwy kawowe.
Cena: 700 zł
Ilość godzin: 60
Miejsce zajęć:  Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori 
                          w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Kurs prowadzą:
wykwalifikowani nauczyciele - praktycy  pedagogiki wczesnoszkolnej w/g  Marii Montessori 
                                                          
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną.

nie zapomnijcie zabrać ze sobą obuwia na zmianę.

Zapraszamy :)


Formularz do rejestracji na KURS II stopniaOgólny zakres tematyczny Kursu doskonalącego II stopnia „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej”

I Wykłady teoretyczne :

1. Rola prowadzenia wnikliwej obserwacji przez nauczyciela  dla rozwoju dziecka.
2. Aranżacja najbliższego otoczenia dziecka zgodnie z zasadami pedagogiki dr M.Montessori.
3. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołami genetycznymi metodą dr Marii Montessori.

II Instruktaże – omówienie i pokaz metodyczny materiału rozszerzającego z zakresu:

- ćwiczeń praktycznych dnia codziennego;
- kształcenia zmysłów;
- edukacji językowej;
- edukacji matematycznej;
- wychowania kosmicznego;
Praca własna z pomocami rozwojowymi Marii Montessori.

III Wychowanie religijne w pedagogice Marii Montessori.

IV Wybrane małe i wielkie opowieści z zakresu edukacji kosmicznej.

V Hospitacje zajęć w grupach montessoriańskich.