sobota, 21 stycznia 2017

Maluchy - Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu dziecka do 3-go roku życia. Termin: 20 - 21 maja 2017 r.


                                   
                                              


                                      Zaplanowaliśmy również kurs wstępny

Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu dziecka do 3-go roku życia


Cel kursu: teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w wychowanie dziecka do 3 roku życia zgodnie z założeniami pedagogiki Marii Montessori, ukazanie specyfiki wychowania małego dziecka według zasad Marii Montessori w domu oraz  w żłobkach montessoriańskich

Organizatorzy: Fundacja Edukacji Montessori i Przedszkole Samorządowe im. Marii Montessori nr 36 w Białymstoku

Adresaci: Dyrektorzy, wychowawcy żłobków i przedszkoli, wychowawcy placówek specjalnych i integracyjnych, studenci, rodzice i wszystkie osoby zainteresowane

Termin:  20 - 21 maja 2017r.    

(sobota 09.00 -19.30; niedziela 8.30-16.00)


  
Ilość godzin:   20 godz.  (wykłady, instruktaże, ćwiczenia praktyczne)

Miejsce zajęć:  Przedszkole Samorządowe nr 36 w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy pedagogiki Marii Montessori
                                       

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres: 
akademia-montessori@wp.pl

W mailu proszę podać: nazwę kursu, imię i nazwisko Uczestnika, miejsce pracy/nauki, numer telefonu i swój e-mail.

Liczba miejsc jest ograniczona!

W ramach opłaty za kurs Fundacja Edukacji Montessori zapewnia:

-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
-materiały szkoleniowe
-możliwość ćwiczenia na oryginalnych pomocach rozwojowych w czasie trwania kursu

Tematyka kursu wstępnego:

 „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu dziecka do 3  - roku życia“ (20 godzin)

1.     Koncepcja rozwoju i wychowania dziecka poniżej  3 - go roku życia według Marii Montessori
2.     Rola rodziców i wychowawców w wychowaniu dziecka w pierwszych latach życia
3.     Przygotowanie otoczenia dla małego dziecka w domu i żłobku według założeń pedagogiki Marii Montessori 

4.     Materiały rozwojowe dla dziecka poniżej 3 - go roku życia w domu i żłobku. Wybrane przykłady pracy.Fundacja Edukacji Montessori  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w przypadku, gdy na szkolenie nie zbierze się odpowiednia liczba osób!Zapraszamy :)