czwartek, 19 stycznia 2017

WARSZTAT nr 3/2 21.06.2017r. „Po burzy nastaje spokój“

WARSZTAT nr 3/2  21.06.2017r. 


„Po burzy nastaje spokój“ - łączenie ćwiczeń ciszy z twórczą aktywnością dzieci  oraz z materiałem rozwojowym M. Montessori

Adresaci: Dyrektorzy, nauczyciele placówek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; wychowawcy, w tym osoby pracujące w placówkach specjalnych i integracyjnych; terapeuci i rehabilitanci, studenci pedagogiki, psychologii oraz medycyny; rodzice oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi metodami pracy z dziećmi.

Cel zajęć:

-ukazanie możliwości angażowania dzieci w wieku przedszkolnym i wszesnoszkolnym do działań związanych  z aktywną ciszą, łączenie elementów ruchu, muzyki, tańca, plastyki oraz wykorzystania
w tychże zajęciach pomocy rozwojowych M. Montessori do kształcenia zmysłów.

Termin: 21.06.2017r.,  środa 17.00-19.15  (zgłoszenia  do 14.06.2017 r.)

Cena warsztatu od osoby: 35 zł

Warsztaty będą odbywały się w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori 
w Białymstoku ul. Świętego Mikołaja 9

Zajęcia poprowadzą  wykwalifikowani instruktorzy pedagogiki Marii Montessori.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną na adres:
w mailu proszę podać: tytuł warsztatu, imię i nazwisko Uczestnika, 
telefon, e-mail.


Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W ramach opłaty za warsztat  Fundacja Edukacji Montessori zapewnia:


– materiały szkoleniowe; 
– możliwość ćwiczenia  na oryginalnych pomocach rozwojowych  M. Montessori
   w czasie trwania warsztatów;
– zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

         
Opłatę za warsztat  należy wnieść
NA KONTO:
FUNDACJA EDUKACJI MONTESSORI
82 1020 1332 0000 1002 0828 2131
15-869 Białystok,
ul. Buska 2/1

UWAGA! Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie  dowodu wpłaty (pdf) na adres: akademia-montessori@wp.pl

Niedopełnienie w/w warunków spowoduje skreślenie z listy uczestników!


Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Fundacji   www.montessorionline.pl 
lub  pod numerem  tel.  +48 504 227 475


Prosimy zabrać ze sobą na zmianę obuwie.

Fundacja Edukacji Montessori  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w przypadku, gdy na szkolenie nie zbierze się odpowiednia liczba osób.