sobota, 20 stycznia 2018

Kurs doskonalący I stopnia marzec-kwiecień 2018 r.Ruszamy  17 marca: zapraszamy na KURS DOSKONALĄCY I stopnia.

„Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym
  i  edukacji  wczesnoszkolnej”

Prosimy, abyście Państwo w kalendarzu na rok 2018 zarezerwowali terminy naszego najbliższego i następnych spotkań.

Temat: „Pedagogika Marii Montessori w wychowaniu przedszkolnym  i  edukacji  wczesnoszkolnej”


Cele kursu: teoretyczne i praktyczne wprowadzenie w pedagogikę Marii Montessori;  poznanie metod pracy w zakresie działów obejmujących wychowanie przedszkolne i edukację wczesnoszkolną: praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie zmysłów, edukacja językowa, edukacja matematyczna, wychowanie dla wszechświata, podstawy lecznicze pedagogiki dr Marii Montessori, ukazanie możliwości zastosowania elementów pedagogiki montessoriańskiej w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej, praca własna z pomocami rozwojowymi Marii Montessori.

Organizatorzy:
Fundacja Edukacji Montessori
Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

Adresaci:
Dyrektorzy, nauczyciele placówek wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej; wychowawcy,pedagodzy,  w tym osoby pracujące w placówkach specjalnych i integracyjnych; terapeuci  i rehabilitanci, studenci pedagogiki, psychologii oraz medycyny; rodzice oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi metodami pracy  z dziećmi.


W harmonogramie uwzględniono przerwy kawowe.


Ilość godzin:   60 godz. - wykłady, instruktaże, praca własna z pomocami
                         rozwojowymi dr Marii Montessori;

Cena kursu:  700 złMiejsce zajęć:  Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori 

                         w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja 9

Obowiązkowa jest zmiana obuwia.

Kurs prowadzą wykwalifikowani nauczyciele pedagogiki dr Marii Montessori.

 Fundacja Edukacji Montessori zapewnia:
-  możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów szkolących się w kraju i za granicą;
– ćwiczenie na oryginalnych pomocach rozwojowych dr Marii Montessori
   w czasie trwania kursu;
 zaświadczenie o ukończeniu kursu I stopnia. 

Link do rejestracji na KURS I stopnia
         
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną. 
Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie dowodu 
wpłaty (pdf) na adres: 
akademia-montessori@wp.pl

Opłatę za kurs należy wnieść na konto:
82 1020 1332 0000 1002 0828 2131
FUNDACJA EDUKACJI MONTESSORI
15-869 Białystok, ul. Buska 2/1

W tytule przelewu wpisujemy: nazwę KURSU oraz imię i nazwisko
Uczestnika zgłaszanego na zajęcia.

Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w dwóch ratach:
I rata 350,00 zł płatna do 09.03.2018 r.
II rata 350,00 zł płatna do 08.04.2018 r. 

Dodatkowe informacje: Arletta Boczko-Kudaszewicz - Prezes Fundacji
tel.  +48 504 227 475 

Ilość miejsc ograniczona! O kolejności decyduje termin wpłaty.
Fundacja Edukacji Montessori  zastrzega sobie prawo do zmiany terminu w przypadku, 
gdy na szkolenie nie zbierze się odpowiednia liczba osób!


Zapraszamy :)