niedziela, 21 stycznia 2018

Oferta warsztatowa na ROK SZKOLNY 2018/2019

Zaczynamy od listopada 2018 r.Już niedługo w naszej Fundacji rozpoczynają się nowe zajęcia.
Przeczytajcie nasze propozycje i podajcie dalej.... proponujemy fantastyczne spotkania…

Chcecie zobaczyć jakie to jest proste?
Chcecie z nami uczyć się metody Marii Montessori?
Chcecie dołączyć do nas?

Przeczytajcie uważnie.

Adresatami naszych zajęć są rodzice, dyrektorzy i nauczyciele placówek wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; wychowawcy, osoby pracujące w placówkach specjalnych i integracyjnych; terapeuci i rehabilitanci, studenci pedagogiki, psychologii i medycyny oraz wszyscy zainteresowani alternatywnymi  metodami edukacyjnymi.

Dlatego zapraszamy Was do zapoznania się z naszą ofertą !!

Organizatorzy: 
- Fundacja Edukacji Montessori
- Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku
Zajęcia poprowadzą wykwalifikowani nauczyciele, praktycy edukacji wczesnoszkolnej.
         
Warsztaty odbędą się w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori
w Białymstoku ul. Świętego Mikołaja 9
Fundacja Edukacji Montessori zapewnia:
-  możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów szkolących się w kraju i za granicą;
– w czasie trwania warsztatów praca i ćwiczenia na oryginalnych pomocach rozwojowych opracowanych przez dr Marii Montessori;

 zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

Nie zapomnij zabrać ze sobą obuwia na zmianę.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną. 
Ilość miejsc jest ograniczona! O kolejności decyduje termin wpłaty.

Cena jednego warsztatu wynosi 70, 00 zł

Dodatkowe informacje : 
Arletta Boczko-Kudaszewicz - Prezes Fundacji tel.  +48 504 227 475 
Warsztat nr 1

Temat:  "Kto ty jesteś? Polak Mały...” - treści patriotyczne 
drogą do budowania tożsamości narodowej dzieci - opowieść montessoriańska. 

Dnia 07.11.2018 r. - środa -  godz. 17.00 – 19.15


Cele:
- zapoznanie z treściami patriotycznymi na podstawie opowieści montessoriańskiej Kto ty jesteś? Polak Mały...;
- odkrywanie swoich korzeni narodowych - legenda o Lechu, Czechu i Rusie, historia    powstania państwa polskiego;
- omówienie symboli narodowych: godło, flaga, hymn. Praca własna - ćwiczenia              praktyczne.
Warsztat nr  2 

Temat: „Zasady tworzenia pomocy matematycznych  
w pedagogice Marii Montessori”
Dnia 12.12.2018 r.  - środa -  godz. 17.00 – 19.15Cele: 
- wspólne tworzenie nowych pomocy rozwojowych oraz prezentacja autorskich pomocy stworzonych przez nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku;
- zainspirowanie nauczycieli  i rozwijanie ich kreatywności oraz umiejętności doboru materiału matematycznego do potrzeb dziecka.

Formularz zgłoszeniowy do Warsztatu nr 2
Warsztat nr 3

Temat: "Jak zorganizować urodziny dziecka"

Dnia 21.11.2018 r. -  środa -  godz. 17.00 – 19.15Urodziny są dla dziecka bardzo istotnym dniem. To wspaniała okazja do wspólnego świętowania. Dlatego warto ten dzień przeżyć szczególnie.

Cel zajęć:
- ukazanie istoty i znaczenia świętowania uroczystości urodzinowej  na forum grupy przedszkolnej, klasy szkolnej lub w domu;
- zaprezentowanie oryginalych sposobów celebrowania urodzin z wykorzystaniem materiału rozwojowego M. Montessori ułatwiających zrozumienie koncepcji czasu poprzez przyswojenie takich pojęć jak: rok, nazwy miesięcy oraz dni tygodnia.

Formularz zgłoszeniowy do warsztatu nr 3


     
Warsztat nr 4 

Temat: "Cicha noc" - ćwiczenia ciszy z wykorzystaniem wybranego materiału rozwojowego Marii Montessori

Dnia 19.12.2018 r. środa -  godz. 17.00 – 19.15


Cele:
-  przybliżenie postaci Jezusa – lekcja ciszy;
-  ćwiczenie skupienia uwagi na wykonywanej czynności;
-  przestrzeganie zasad porządku w otoczeniu i w swoim działaniu;
-  nauka współpracy w cichych zajęciach grupowych.

Formularz zgłoszeniowy do Warsztatu nr 4
                                                 Warsztat nr 5

Temat: Wyjaśnienie zjawisk atmosferycznych za pomocą eksperymentów”.

Dnia 20.03.2019 r. - środa -  godz. 17.00 – 19.15 Cele:
- poznanie prostych zjawisk przyrodniczo - fizycznych poprzez przeprowadzanie           prostych doświadczeń;
- odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego;
- rozwijanie zainteresowań technicznych i przyrodniczych u dzieci;
- stawianie i rozwiązywanie problemów, dostrzeganie związków między przyczyną, Warsztat nr 6

Temat:  „Najstarsze Święto” - celebrowanie Świąt Wielkanocnych w kontekście pedagogiki Marii Montessori.
Dnia  10.04.2019 r.  - środa -  godz. 17.00 – 19.15


Cele:
- zapoznanie dzieci ze zwyczajami i związanymi  z Wielkanocą;
- przybliżenie znaków i symboli  związanych ze Świętem  Zmartwychwstania oraz  przygotowanie do świadomego uczestnictwa w obrzędach;
- uświadomienie słuchaczom z jaką łatwością wykorzystując metodę
 dr Marii Montessori można przekazywać dzieciom  trudne treści religijne.

Formularz zgłoszeniowy do Warsztatu nr 6
Rok szkolny 2017/2018

Po analizie wypełnianych przez Was ankiet ewaluacyjnych przygotowaliśmy
cykl 5 nowych (3 godzinnych) spotkań wprowadzających w arkana
pedagogiki dr Marii Montessori.
Wasze opinie i sugestie są dla nas bardzo ważne, dlatego uważnie je analizujemy
i staramy się odpowiedzieć na Wasze zapotrzebowania.
Zajęcia będą odbywały się we środy w godzinach 17.00 – 19.15.Adresatami warsztatów są:
Dyrektorzy, Wychowawcy żłobków, Nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, Wychowawcy placówek specjalnych i integracyjnych, Studenci, Rodzice i wszystkie osoby zainteresowane. 


Organizatorzy to: 
Fundacja Edukacji Montessori
i Przedszkole Samorządowe nr 36 im. Marii Montessori w Białymstoku

Fundacja Edukacji Montessori zapewnia:
-  możliwość skorzystania z wiedzy specjalistów szkolących się w kraju i za granicą;
– ćwiczenie na oryginalnych pomocach rozwojowych dr Marii Montessori
   w czasie trwania warsztatów;
 zaświadczenie o ukończeniu warsztatów. 
         
Warsztaty odbędą się w Przedszkolu Samorządowym nr 36 im. Marii Montessori
w Białymstoku ul. Świętego Mikołaja 9
Obowiązkowa jest zmiana obuwia.

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą elektroniczną. 
Warunkiem wpisania na listę uczestników szkolenia jest przesłanie dowodu 
wpłaty (pdf) na adres: akademia-montessori@wp.pl


Cena jednego warsztatu wynosi 70, 00 zł

Opłatę za warsztat  należy wnieść na konto:

82 1020 1332 0000 1002 0828 2131
FUNDACJA EDUKACJI MONTESSORI
15-869 Białystok, ul. Buska 2/1

W tytule przelewu wpisujemy: nazwę warsztatu oraz imię i nazwisko
Uczestnika zgłaszanego na zajęcia.

Dodatkowe informacje : Arletta Boczko-Kudaszewicz - Prezes Fundacji
tel.  +48 504 227 475 

Ilość miejsc ograniczona! O kolejności decyduje termin wpłaty.

Obowiązkowa jest zmiana obuwia.


ZAPRASZAMY ! :)


LUTY

WARSZTAT nr 2
28 luty 2018 r.
Temat: " Pierwsze liczenie"- wprowadzenie dzieci w świat pojęć matematycznych według założeń pedagogiki   dr Marii Montessori.

Cele:
- wprowadzenie w metodykę pracy z pomocami dr Marii Montessori
   z zakresu edukacji matematycznej;
   Prezentacja instruktarzy pracy:
-  z niebiesko – czerwonymi belkami w połączeniu z liczbowymi kartonikami;
-  z szorstkimi cyframi;
-  z wrzecionami;
-  z kolorowymi perełkami.
   Praca własna z materiałem rozwojowym.

Prowadzące: 
mgr Małgorzata Malinowska, 
mgr Sylwia Murawska.

Termin: 28 luty 2018 .r środa godz. 17.00 – 19.15.

Link do rejestracji W2


MARZEC

WARSZTAT nr 3
14.03.2018r.
Temat: „Noc pełna Światła” - celebrowanie Świąt Wielkanocnych w kontekście pedagogiki dr Marii Montessori.

Cele:
- zapoznanie dzieci ze zwyczajami chrześcijańskimi związanymi
  z Wielkanocą;
- przybliżenie znaków i symboli  związanych ze Świętem Zmartwychwstania 
  oraz przygotowanie do świadomego uczestnictwa w obrzędach;
- uświadomienie słuchaczom z jaką łatwością wykorzystując metodę 
 dr Marii Montessori można przekazywać dzieciom trudne treści religijne.

Prowadzące: 
mgr Marta Sokół, 
mgr Anna Grzybko.

Termin: 14 marca 2018 r. środa godz. 17.00 – 19.15.

Link do rejestracji W3


KWIECIEŃ

WARSZTAT nr 4

18.04.2018r.
Temat:  „W bocianim świecie” -  warsztat z wykorzystaniem materiału rozwojowego z zakresu edukacji kosmicznej zgodnie z założeniami pedagogiki dr Marii Montessori.

Cele:
- umożliwienie dziecku poznanie najbliższego środowiska;
- zapoznanie z budową ptaka, gniazda oraz z etapami wędrówek bociana;
- przykłady pracy z dziećmi;
-  kształtowanie takich umiejętności jak obserwacja i spostrzeganie ;
- budowanie szacunku do wartości świata, który nas otacza.

Prowadzące: 
mgr Katarzyna Walczak,
mgr Elżbieta Jasińska.

Termin: 18 kwietnia 2018 r. środa godz. 17.00 – 19.15.MAJ

WARSZTAT nr 5
16.05.2018r.
Temat: „Opowieść montessoriańska o Powstaniu Wszechświata” – prezentacja wielkiej lekcji dotyczącej zrozumienia teorii Wielkiego Wybuchu.

Cele:
- ukazanie historii od WIELKIEGO WYBUCHU do momentu, gdy Ziemia była
  gotowa, by powstało na niej życie;
- zapoznanie z budową UKŁADU SŁONECZNEGO oraz zobrazowanie 
  wielkości i odległości poszczególnych planet od Słońca – zajęcia w plenerze.

Prowadzące: 
mgr Edyta Chomczyk, 
mgr Agata Filipczuk

Termin: 16 maja 2018 r. środa godz. 17.00 – 19.15.

Link do rejestracji W 5
Czekamy na Was :)